Profil společnosti - Politika jakosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 23. červen 2010 10:38
seznam článků
Profil společnosti
Vize společnosti
Politika jakosti
Struktura organizace
Video o společnosti
Všechny strany

  

        Politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin

Vedení CHOVSERVIS a.s. prostřednictvím této politiky stanovuje klíčové principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajištění soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému jejich řízení ve všech oblastech našeho podnikání, zejména při poskytování služeb chovatelům hospodářských zvířat, obchodní a poradenské činnosti i řeznické a uzenářské činnosti.

Zaměření na zákazníka

 • Soustavně poznávat a analyzovat současné i budoucích potřeby našich zákazníků
 • Dosahovat vyváženého poměru mezi cenou a parametry našich výrobků a služeb
 • Monitorovat spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami a zvyšovat ji
 • Prohloubit individuální přístup k zákazníkům


Vedení a řízení pracovníků

 • Definovat strategické záměry organizace a sdělovat je všem pracovníkům prostřednictvím jejich přímých nadřízených (ředitelů divizí) a min. 1x za rok tyto záměry představit na setkání vedení s pracovníky
 • Vytvářet pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu, upevňuje povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a současně pomáhá dosáhnout vyhlášených záměrů a cílů


Zapojení pracovníků 

 • Plně využívat znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků
 • Rozvíjet odborné způsobilosti pracovníků pomocí školení a tréninku
 • Hodnotit výkonnost při osobních pohovorech, uznávat osobní přístup a přínos pracovníků


Procesní přístup 

 • Definovat podmínky pro účinné a efektivní provádění procesů v CHOVSERVIS a.s.
 • Plánovat a zajišťovat dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů


Systémový přístup k řízení 

 • Uplatňovat a rozvíjet systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 22000:2006
 • Zajišťovat součinnost všech pracovníků v tomto systému pro efektivní plnění všech požadavků zákazníků, legislativních a jiných požadavků i vedením stanovených záměrů a cílů


Neustálé zlepšování 

 • Provádění důsledné analýzy monitorovaných údajů a získávat informace pro včasné příjímání preventivních opatření
 • Využívat podněty pracovníků ke zlepšování efektivnost všech procesů
 • Hlouběji propracovávat marketingovou strategii s důrazem na požadavky zákazníků
 • Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 
 • Monitorovat funkce procesů a hodnotit parametry jejich efektivnosti
 • Uplatňovat týmovou práci pro rozhodování a řešení problematiky kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin


Dodavatelské vztahy 

 • Neustále monitorovat a pravidelně hodnotit výkonnosti našich dodavatelů
 • Vytvářet vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli


Bezpečnost potravin 

 • Usilovat o to, aby výroba masa a masných výrobků divize TORO Hlavečník byla v souladu jak s požadavky platných právních předpisů, tak i vzájemně dohodnutými požadavky zákazníků na bezpečnost potravin a požadavky jiných zainteresovaných stran

 Aktualizováno Čtvrtek, 02. říjen 2014 08:58