Profil společnosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 23. červen 2010 10:38
seznam článků
Profil společnosti
Vize společnosti
Politika jakosti
Struktura organizace
Video o společnosti
Všechny strany

            Profil Společnosti

 

Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. €), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil. Kč (5,8 mil. €). Hlavním a jediným akcionářem je společnost AGRO Měřín, a.s. Společnost zaměstnává 170 lidí převážně vysokoškolského a středoškolského vzdělání. Společnost dosahuje ročního obratu 750 mil. Kč

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Vlastníme podíly ve třech dceřiných firmách: ZD Nechanice 94% - zemědělská prvovýroba, PLEMO, a.s. 50% - produkce inseminačních dávek skotu, ALGIVA s.r.o. 50% – prodej půdních podpůrných přípravků.

Společnost CHOVSERVIS a.s., nabízí komplexní služby chovatelům hospodářských zvířat. Jsou to např. produkce inseminačních dávek kanců, inseminace skotu, kontrola užitkovosti skotu a prasat, sonografické vyšetření a další doplňkové služby. Další činnosti jsou jateční činnost, výroba masných specialit pod značkou TORO® Hlavečník, nabídka chovatelských potřeb pod značkou PROFARM®, obchod se zvířaty, a maloobchodní prodej českých potravin pod značkou REGIOPRO a RYNEK.

Naše společnost je součástí skupiny AGRO Měřín alt , ve které mimo naší společnosti jsou další dceřiné firmy, např. LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s., Beskyd Fryčovice, a.s., POMONA Těšetice a.s. a další.       

Společnost CHOVSERVIS a.s., garantuje vysokou kvalitu nabízených služeb, což dokládají certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 22000, samozřejmostí je dodržování normy HACCP v masokombinátu TORO® Hlavečník.

          

  

         Vize společnosti 

Tradice, komplexnost, kvalita pro zákazníky

CHOVSERVIS a.s., je firma s dlouhou tradicí, která si váží svých zákazníků i zaměstnanců. Naše divize (šlechtění prasat, šlechtění skotu, TORO® Hlavečník, PROFARM®, REGIOPRO®) mají za cíl poskytovat komplexní služby našim stálým i novým zákazníkům. Snažíme se být tradičním partnerem, který poskytuje služby s vysokou přidanou hodnotou a standardní, stálou kvalitou. Je pro nás samozřejmostí, že naše kvalita odpovídá světovému standardu ISO 9001:2009 a HACCP. Našim zákazníkům nabízíme komplexní službu od přípravy připařovacích plánů, přes obchod se zvířaty, až po zpeněžení na jatkách, doplněné nabídkou chovatelských potřeb PROFARM® 

Životní prostředí

Tam, kde je to možné, se snažíme používat nejmodernější technologické postupy. Ve všech procesech kontrolujeme vliv naší činnosti na životní prostředí a každoročně se snažíme snižovat naše výstupy, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. Tento proces je certifikován dle ISO 14001.

Otevřenost          

Naší strategií je být otevřenou společností. V rámci služeb našim zákazníkům rozšiřujeme portfolio služeb a samozřejmě i nových produktů. V rámci divize PROFARM® se obracíme nejen na chovatele skotu a prasat, ale i na drobnochovatele.
Firma pořádá nebo je spolupořadatelem mnohých chovatelských akcí, které se významně podílejí na propagaci českého zemědělství.

Zaměstnanci

Zaměstnanci jsou velmi důležitou součástí firmy. Bez nich by nebylo možné dosáhnout stanovených cílů. CHOVSERVIS a.s., klade důraz na kvalitní vzdělávání zaměstnanců, které přispívá ke zvýšení jejich odborných i dalších dovedností. Zaměstnancům vytváříme příznivé pracovní podmínky a snažíme se je motivovat pro jejich další práci.

Společný cíl

Jako společný cíl managementu, zaměstnanců i zákazníků vidíme dlouholetou prosperitu zákazníků, kterým poskytujeme služby a prodáváme výrobky. Jsme přesvědčeni, že stabilní kvalita nabídky je v dlouhodobém horizontu důležitější než sice levnější, ale většinou méně kvalitní služby. Šlechtění skotu i prasat a budování loajální sítě zákazníků v odbytu masa i zvířat je velmi dlouholetý proces a my chceme přispět svou nabídkou k jeho úspěšnému naplnění.

 


  

        Politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin

Vedení CHOVSERVIS a.s. prostřednictvím této politiky stanovuje klíčové principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajištění soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému jejich řízení ve všech oblastech našeho podnikání, zejména při poskytování služeb chovatelům hospodářských zvířat, obchodní a poradenské činnosti i řeznické a uzenářské činnosti.

Zaměření na zákazníka

 • Soustavně poznávat a analyzovat současné i budoucích potřeby našich zákazníků
 • Dosahovat vyváženého poměru mezi cenou a parametry našich výrobků a služeb
 • Monitorovat spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami a zvyšovat ji
 • Prohloubit individuální přístup k zákazníkům


Vedení a řízení pracovníků

 • Definovat strategické záměry organizace a sdělovat je všem pracovníkům prostřednictvím jejich přímých nadřízených (ředitelů divizí) a min. 1x za rok tyto záměry představit na setkání vedení s pracovníky
 • Vytvářet pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu, upevňuje povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a současně pomáhá dosáhnout vyhlášených záměrů a cílů


Zapojení pracovníků 

 • Plně využívat znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků
 • Rozvíjet odborné způsobilosti pracovníků pomocí školení a tréninku
 • Hodnotit výkonnost při osobních pohovorech, uznávat osobní přístup a přínos pracovníků


Procesní přístup 

 • Definovat podmínky pro účinné a efektivní provádění procesů v CHOVSERVIS a.s.
 • Plánovat a zajišťovat dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů


Systémový přístup k řízení 

 • Uplatňovat a rozvíjet systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 22000:2006
 • Zajišťovat součinnost všech pracovníků v tomto systému pro efektivní plnění všech požadavků zákazníků, legislativních a jiných požadavků i vedením stanovených záměrů a cílů


Neustálé zlepšování 

 • Provádění důsledné analýzy monitorovaných údajů a získávat informace pro včasné příjímání preventivních opatření
 • Využívat podněty pracovníků ke zlepšování efektivnost všech procesů
 • Hlouběji propracovávat marketingovou strategii s důrazem na požadavky zákazníků
 • Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 
 • Monitorovat funkce procesů a hodnotit parametry jejich efektivnosti
 • Uplatňovat týmovou práci pro rozhodování a řešení problematiky kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin


Dodavatelské vztahy 

 • Neustále monitorovat a pravidelně hodnotit výkonnosti našich dodavatelů
 • Vytvářet vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli


Bezpečnost potravin 

 • Usilovat o to, aby výroba masa a masných výrobků divize TORO Hlavečník byla v souladu jak s požadavky platných právních předpisů, tak i vzájemně dohodnutými požadavky zákazníků na bezpečnost potravin a požadavky jiných zainteresovaných stran

 


 

alt
 

 


Video o skupině AGRO Měřín - rok 2011 

  Video o společnosti - rok 2007 

 

 

 

Přiložené soubory:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (organizacni_schema.pdf)organizacni_schema.pdf337 Kb
Aktualizováno Čtvrtek, 02. říjen 2014 08:58